ENGLISH

 • > 한국어

logo

적산/유량 교정기 KM-102
pic_p_km102.png
 • 모델명 : KM-102

 • 상품명 : 적산/유량 교정기

 • 제조사 : 켐익코퍼레이션

 • 형식승인 :

 • 제품문의 : 031-737-2121

 • 이메일문의 : kemik@kemik.co.kr

pic_p_dn.png

 

pic_p_feature.png

유량측정 

 • 측정방식 : Thermal Mass Flow Meter (Thermal MFM)

 • 측정범위 : 0-20LPM / 0-30LPM(option)

 • 정확도 : 2% of Reading 이내

 • 재현성 : 0.2% of Reading 이내

 • 분해능 : 0.01L/m

 • Standard Calibration Gas: Air


대기압측정

 • 측정 대기압 범위 : 300-1100mbar(hPa)

 • 분해능 : 0.1mbar(hPa)

 • 정밀도 : ±1.5mbar


온도측정

 • 측정 온도범위 : -20도 ~ 70도

 • 분해능 : 0.1℃

 • 정밀도 : ±1℃

pic_p_specification.png

 • Charger in-put voltage : 100 - 240VAC, 50/60Hz

 • Charging in-put voltage : 12VDC, 600mAh

 • Battery type : NiMh, 12V/3Ah

 • Dimensions : 170mm x 120mm x 60mm

 • Weight : 1.5kg

 • 작동온도 : 0-50℃ (정도보증 : 15-35℃)

 • 연속가동시간 : 완충 시 15시간 (Pump control 기능 사용 시 10시간)

 • 현장 프린트 출력 지원 (DPU-414)

 • Relay Out 용량 : Max 220VAC 2A

 • Typical Flow Unit : Litter per Min (L/m) Qs 25℃ 1Atm

pic_p_standard.png

 • KM-102본체

 • 샘플 호스 (2종)

 • 사용자 매뉴얼

 • 매뉴얼

 • 제조사 인증서